Kalkulatori

Kalkulatori ili digitroni su minijaturni, elektronski računar namenjeni, po pravilu, jednostvanim proračunima.

Pojavio se početkom sedamdesetih godina dvadesetog veka.

Program „Apolo“ (let na Mesec sa ljudskom posadom) izgubio je izvore finansiranja 1969. godine kada je prvi Amerikanac stupio na Mesec.

Mnogi inženjeri su, ostavši bez posla, osnovali svoje privatne firme koristeći stečena znanja i iskustva.

Izmislili su uređaj baziran na integralnom kolu koje je moglo da sprovodi bazične računske operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje).

On se sastojao od kućišta u kome je bila štampana ploča sa navedenim integralnim kolom, baterija ili akumulator, a spolja displej i tastatura.

Dimenzije su bile obično takve da može da stane u džep (džepni kalkulatori).