Kolor ink jet štampači

Kolor inkjet štampači za formate A4 i A3.
Koriste se za štampanje na papiru ili foto papiru kada je u pitanju štampa fotografija.