Indigo

Indigo papir se koristi za pravljenje jednog ili više kopija nekog dokumenta

u trgovinama u kancelarijama i kod ugovora između kupaca.