Rezači

Rezači su alati za oštrenje grafita olovke skidanjem njegove istrošene površine. Rezačem se može upravljati ručno ili električnim motorom. Uobičajeno je da mnogi rezači imaju oko sebe kontejner koji se može ukloniti da bi se ostaci od olovke praznili u kantu za smeće. Naravno, postoje rezači i bez kontejnera.