Higijena ruku

Higijena ruku jedna je od najvažnijih i najuspešnijih mera prevencije u prenošenju zagađenim rukama brojnih infekcija poput:

upale pluća, meningitisa, žutice, crevnih bolesti, dečje paralize, respiratornih

infekcija, gripe, gnojne angine, difterije, kao i infekcija uha, oka, usta i kože.