Obrasci

Obrasci i poslovne knjige, praćenje prometa, kontrole
uvozno i izvozne dokumentacije, isplate i uplate pazara, nalozi za
prenos magacinske knjige i magacinske kartice čine svakodnevnicu jednog
preduzeća.