Štipaljke za papir

Štipaljke za papir su uređaji koji se koristi za držanje listova papira zajedno, obično napravljen od čelične žice savijene u obliku petlje (iako su neke prekrivene plastikom). Većina spajalica su varijacije tipa Gem uvedene 1890-ih ili ranije, koje karakterišu skoro dve pune petlje napravljene od žice. Zajedničko za spajalice je njihovo korišćenje torzije i elastičnosti žice i trenja između žice i papira. Kada se ubaci umereni broj listova be